SÅ BYGGER SVENSKARNA

Ett kort utdrag ur byggrapporten 2022

Årets Byggrapport innehåller minst sagt 100% Billigare Bygglädje! Exempelvis tror 3% av svenskarna att synvinkel är ett verktyg, 71% upplever att Byggmax har lägst priser och nästan varannan svensk vill ha råd om hur man kan bygga klimatsmart.

DEL 1

SÅ BYGGER SVENSKARNA

DEL 2

Och så lyckas de!

DEL 3

Hur mycket får det kosta?

DEL 4

Störst miljöengagemang

DEL 5

När byggs det?

DEL 6

Man kan ju alltid drömma