Varför är det viktigt att dina BITS eller mejsel är anpassad till skruven du ska montera?