Över till avloppsrör. Om du ska ansluta en tvättmaskin, vilka dimensioner bör då röret ha?