DIY-test

Så bygger du en personlighet

Fråga 1

Har du genomfört något bygg-/renoveringsprojekt senaste 12 månaderna?

Fråga 2

Kommer du att anlita hanterverkare till ditt bygg-/renoveringsprojekt?

Fråga 3

Äger du ett eget släp?

Fråga 4

Jag hittar på lösningar själv om jag fastnar i bygget/renoveringen

Fråga 5

Jag har svårt att hålla budget i mina bygg/renoveringsprojekt

Fråga 6

Jag hjälper gärna andra med deras bygg/renoveringsprojekt

Fråga 7

Skulle du uppskatta om det fanns möjlighet att välja mer hållbara produkter/alternativ i bygghandeln

Fråga 8

Har du någon gång berömt någons bygg-/renoveringsprojekt utan att mena det?